Dalfsen Klassiek

Achtergrond

De stichting is opgericht door de bestuursleden die de afgelopen drie seizoenen, zeer succesvol drieentwintig klassieke concerten hebben georganiseerd in het in 2016 geopende Theater de Stoomfabriek in Dalfsen.

Onder het motto “Bijzondere Zondagmiddagen” werd er in het eerste seizoen 73 % stoelbezetting gerealiseerd, in de daarop volgende seizoenen was dat al ruim 90 %

Over Ons

Doelstelling

Het binnen bereik van het publiek brengen van een aanbod hoogwaardige, voornamelijk klassieke, muziek. Het stimuleren van jongeren in hun muzikale ontwikkeling en het enthousiasmeren van jongeren voor klassieke muziek.

De stichting beoogt haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van klassieke concerten in Theater de Stoomfabriek in Dalfsen en het organiseren van concerten door en ontmoetingen met zo veel mogelijk jonge musici en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderen.

Hoofdlijnen beleidsplan

Binnen de programmering van de “Bijzondere zondagmiddagen” wordt er elk seizoen een  jeugdorkest uitgenodigd. Tevens bevorderen wij de presentatie van jonge musici in optredens door ervaren collega’s.

Echter het betrekken van jeugdig publiek vormt een andere uitdaging. Dit jaar is de Kindermuziekweek op nationale schaal geïntroduceerd, wij hebben daar met een open repetitie van Het Britten Jeugdstrijkorkest aan deelgenomen. Het komend jaar zullen wij ook actief deelnemen door het betrekken van scholen, plaatselijke culturele instellingen en muziekdocenten

Fondsenwerving

Vanaf het begin zijn extra gelden van Sponsoren en Mecenassen verworven om een hoogwaardig aanbod te kunnen bekostigen. Gezien het beperkte aantal stoelen in het Theater, 120, is de opbrengst van de recettes daarvoor meestal onvoldoende.

De additionele mogelijkheden o.a. op het op gebied van subsidie,- en fondsenwerving alsmede de gewenste financiële transparantie, ook waar het gaat over giften en sponsorgelden, is de belangrijkste aanleiding geweest tot het oprichten van de “Stichting Dalfsen Klassiek”   

De Belastingdienst heeft de Stichting Dalfsen Klassiek aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Jaarverslagen

Het boekjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het eerste jaar vanaf datum oprichting, 8 augustus 2019 t/m 31 augustus 2020.

Sluit Menu