ANBI

De Belastingdienst heeft de Stichting Dalfsen Klassiek aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Jaarverslagen
Het boekjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het eerste jaar vanaf datum oprichting, 8 augustus 2019 t/m 31 augustus 2020.