Dalfsen Klassiek

De stichting heeft in de afgelopen zes seizoenen, zeer succesvol, ruim veertig klassieke concerten georganiseerd in Theater de Stoomfabriek in Dalfsen, onder het motto “Bijzondere Zondagmiddagen”.

Doelstelling

Het binnen bereik van het publiek brengen van een aanbod hoogwaardige, voornamelijk klassieke, muziek. Het stimuleren van jongeren in hun muzikale ontwikkeling en het enthousiasmeren van jongeren voor klassieke muziek.

De stichting beoogt haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van klassieke concerten in Theater de Stoomfabriek in Dalfsen en het organiseren van concerten door en ontmoetingen met zo veel mogelijk jonge musici en het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderen.

Hoofdlijnen beleidsplan

Binnen de programmering van de “Bijzondere zondagmiddagen” wordt er elk seizoen een jeugdorkest uitgenodigd. Tevens bevorderen wij de presentatie van jonge musici in optredens door ervaren collega’s.

Het betrekken van jeugdig publiek vormt een uitdaging. De Kindermuziekweek op nationale schaal geïntroduceerd, wij hebben daar eerder met een open repetitie van Het Britten Jeugdstrijkorkest aan deelgenomen. In 2022 hebben wij ook actief deelgenomen door het betrekken van een basisschool, met 300 leerlingen, bij een jeugdconcert door de Stichting “OORkaan”.

Fondsenwerving

Vanaf het begin zijn extra gelden van Sponsoren en Mecenassen verworven om een hoogwaardig aanbod te kunnen bekostigen. Gezien het beperkte aantal stoelen in het Theater, 120, is de opbrengst van de recettes daarvoor meestal onvoldoende.

De additionele mogelijkheden o.a. op het op gebied van subsidie,- en fondsenwerving alsmede de gewenste financiële transparantie, ook waar het gaat over giften en sponsorgelden, is de belangrijkste aanleiding geweest tot het oprichten van de “Stichting Dalfsen Klassiek” en daarmee een ANBI erkenning te verkrijgen.

Algemene gegevens

Polhaarweg 8, 7721 DX Dalfsen
info@dalfsenklassiek.nl
www.dalfsenklassiek.nl

KvK-nummer: 75547848
Fiscaal nummer: 8603.19.738
Bank: ABN rekening NL29 ABNA 0860 6488 34

Bestuur

Voorzitter:
Mevr. Elisabeth van Aerde

Secretaris/Penningmeester:
Dhr. Jos A. Huigsloot

Beloningsbeleid:
Deze functies worden geheel onbezoldigd vervuld.

ANBI

De Belastingdienst heeft de Stichting Dalfsen Klassiek aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Jaarverslagen

Het boekjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het eerste jaar vanaf datum oprichting, 8 augustus 2019 t/m 31 augustus 2020.